WWW.GAITASPRIETO.COM  

 


 

 Inicio

 Cristóbal Prieto

 Instrumentos

 Madeiras

 Materiales

 Complementos

 O Obradoiro

 Gaiteiros Prieto

 Links

 Contacto

 Extra/Creditos


 

 

 

 

Pito Pastoril / Pito Galego


Pito Galego

 

    

 

     O Pito Pastoril ou Pito Galego, pertence a familia das frautas de pico ou bisel, sendo esta unha variedade para o folclore galego, posto que ten unha dixitación moi similar a Gaita.

Tamén un instrumento de pasatempo individual, que os pastores e o home do campo tocaban nas súas horas de vagar.

Tradicionalmente construianse de buxo, ainda que hoxe en día coa chegada das  madeiras tropicales danlle outro son según as necesidades. Fanse en dúas pezas que son: A Boquilla - Bisel e o Corpo ou Cana.

 

 

 

 


Gaita Gaitas
Requinta / Pínfano Requintas / Pínfanos
Pito Pitos

© Cristóbal Prieto ·2008·


Inicio Cristóbal Prieto Instrumentos Madeiras Materiales Complementos Obradoiro Contacto

About Us and Educator Guides
© 2008 - CRISTOBAL PRIETO